Ahmad Muzaqi, K. Ratih, and A. . Sutopo. “Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik Melalui Bimbel Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, vol. 1, no. 2, Oct. 2021, pp. 70-77, doi:10.56972/jikm.v1i2.10.